- CS slovník

ZKRATKA ANGLICKY ČESKY
A,B
Označení bomboviště A nebo B
ACL Assisten Clan Leader Zástupce Clan Leadera
AFK Away From Keyboard Pryč od klávesnice (nehrající hráč)
BAN
Zákaz přístupu na server (nebo na web)
BRB Be Right Back Hned se vrátím
BUG
Chyba ve hře
CL Clan Leader Vůdce(šéf) klanu
CT Counter terrorists Proti terotisté (policajti)
CW Clan War Důležitý ligový zápas 2 klanů
FF Friendly Fire Ubírání spoluhráčům, když je zasáhnete
FRAG
Bod za zabití nepřítele
GG Good Game Dobrá hra
GL & HF Good Luck & Have Fun Popřání hráčům (hodně štěstí a zábavy)
HS Headshot strefa do hlavy
CAMP
Postávání na jednom místě
K OK Souhlas
KICK
Vykopnutí ze serveru
LAG
Špatná komunikace se serverem (sekání)
LAMA
Hráč, kterému to nejde
LOL Lots of laugh Hodně smíchu (výsměch)
LUCKER Lucker Haluzák (hráč co má štěstí)
NOOB Noob Lama (začátečník)
NP No Problem Žádný problém, nevadí
OMG Oh, my god ó můj bože
OMFG Oh, my fucking god Vulgární OMG
PING
Rychlost odezvy serveru (při velkém pingu vznikají lagy)
PG Pro Gamer Velmi dobrý hráč
PLS Please Prosím
ROFL Rolling on (the) floor laughing válím se smíchy po zemi
RUSH
Rychlý útok bez zastavení
SPAM
Opakovaný text
SKILL Skill Umění (dovednosti hráče)
SPECTATOR
Divák na serveru
T Terrorists Teroristé
TG Team Game Tréninkový souboj dvou týmů
THX Thanks Díky
TK Team Kill Zabití spoluhráče
TL Tactic leader Hráč, který diriguje taktiku hry
WA War arranger Domlouvá CW/TG klanu
WTF What the fuck? Co to kurva?, Co to kurva je?